Aasta kooliraamatukoguhoidja

Aasta kooliraamatukoguhoidja 2012
Piret Taniel
Antsla Gümnaasium

 

 

 

Aasta kooliraamatukoguhoidja 2011
Tiia Ojanurm
Põlva Ühisgümnaasiumi
raamatukogu juhataja

 

 

 

Aasta kooliraamatukoguhoidja 2010
Vaike Mändmaa
Pärnu Ühisgümnaasiumi
raamatukoguhoidja

 

 

 

Aasta kooliraamatukoguhoidja 2009
Eve Rahkema
Tallinna Laagna Gümnaasiumi
raamatukoguhoidja