Suveseminarid

2012. aasta kooliraamatukoguhoidjate suveseminar toimus 8. – 10. augustil Jõgevamaal. Seekord oli põhiteemaks õpilaste ja õpetajate toetamine uurimistöö valmimisel. Teema juhatas sisse Tarmo Salumaa (Merlecons), kes rääkis uurimistöö sisust ja vormist ning seonduvast seadusandlusest. Piia Selge, Arge Gümnaasiumi kooliraamatukogu juhataja, rääkis oma kooli näitel praktilistest kogemustest, kuidas toimub uurimistöö koostamise tööprotsess kooliraamatukoguhoidja kaasabil.

Suveseminar on hea koht erinevate tööalaselt vajalike mõtete vahetamiseks. Kahel suvel olnud praktilise töötoa teemaks tööalase info jagamine kooliraamatukoguhoidajatele. Mitmete pikkade mõtiskluste ja arutelude tulemusena jõuti viimasel suveseminaril arusaamiseni, et kuigi kooliraamatukoguhoidjad vajavad foorumit, heade ideede talletamiseks, ei soovita juurde veel ühte infokanalit. ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni koduleht sai (www.kooliraamatukogud.edu.ee) uue kuue, võttes arvesse erinevaid vajadusi. Kommentaaride abil on nüüd võimalik tekitada oluliste teemade alla arutelud, et
talletada kooliraamatukogudes töötavate inimeste häid mõtteid, ideid ja arvamusi, mida saaksid ka teised kooliraamatukoguhoidjad kasutada oma igapäevatöös.

Teises töötoas oli teemaks raamatukogude ühendamine, kus kaardistati kooliraamatukoguhoidjate mõtteid ja ideid. Töötoa eesmärgiks oli üheskoos parimate lahenduste leidmine neile raamatukogudele, keda ootab ees ühendamine. Arutelul toetudes viiele punktile: fondid, ruumid, personal, kasutajad ja sektsioon. Koos mõeldi, kas õpilase jaoks on parim, kui raamatukogu asub koolimajas või mitte.

Selle aasta suveseminar toimub Lääne-Virumaal 7. – 9. august 2013. Seekord on suveseminari põhiteemaks „E–õpivara kasutusvõimalused koolis ja kooliraamatukogus kooli õppekava eesmärkide paremaks rakendamiseks“. Antude teema käsitluse eesmärgiks on kooliraamatukogu töötajate teavitamine e-töövihikute, e-õpikute jms õpivara olemusest ja kasutamise võimalustest, praktiliste kogemuste näitel.

Suveseminar 2011
Suveseminar 2010
Suveseminar 2009