Juhatuse koosseis


0101Kadri Haavandi (Pärnu Ülejõe Põhikool)
Sektsiooni juhataja
kadrihaavandi@gmail.com

Töötan Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi raamatukogu juhatajana ning olen lõpetanud Tartu Ülikooli raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala. Minu ajaviitmise märksõnadeks oleks raamatud, laulmine, pabermeisterdamine ja roheline eluviis.

Karin Kiik (Väike-Maarja Gümnaasium)
karin@v-maarja.ee

Raamatukogundusalase diplomi sain Viljandist ja kooliraamatukogus töötan juba üle veerandsajandi.  Aastaid juhendan õpilasi ettevalmistumisel õpioskuste olümpiaadiks ning rahvajuttude pajatamise konkursiks.  Keskkooli lõpuklassist alates olen tantsinud naisrahvatantsurühmas, viimastel aastatel tegelen linetantsuga.

Eda Tiismaa (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)
eda.tiismaa@hariduskeskus.ee

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli  infoteaduse eriala 2001. aastal ning kutsepedagoogika 2004. aastal.  Töötan  alates 2002. aastast Pärnumaa  Kutsehariduskeskuse  raamatukogus ja  lisaks osakoormusega arvutiõpetuse õpetajana, olen  kahele toredale rühmale rühmajuhataja ning aeg-ajalt koolitan täiskasvanud  õppijaid.  Minu tööst vaba aeg koondub kahe märksõna alla – pere ja kodu.

Maie Põiklik (Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool)
Maie.Poiklik@laagnakool.ee

Olen sündinud  ja elanud  Tallinnas. Kõrghariduse raamatukogunduse ja bibliograafia erialal  omandasin  Pedagoogilises Instituudis. Töötanud olen erialaraamatukogus ja rakenduskõrgkooli raamatukogus, praegu töötan lasteaed-põhikoolis raamatukoguhoidjana. Veel olen töötanud teadur/lektorina pedagoogika ja ettevõtte infokorralduse alal ja kõrgkoolis teaduskonna juhi abina. Vabal ajal käin teatris ja kontserditel. Suvel tegelen potipõllundusega ja üldse armastan looduses olla. Viimastel aastatel olen hobina tutvust teinud maalimise ja joonistamisega. Hetkel käin giidide kursustel ja naudin kõike mida uut saan teada Tallinna ajaloo ja linna (ümber)kujunemise kohta.

Laine Lindvest (Abja Gümnaasium)
Kooliraamatukogude listi ja kodulehe haldaja
laine.lindvest@gmail.com

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Raamatukogunduse ja Infoteaduse eriala. Alates aastas 2005 olen töötanud Abja Gümnaasiumis raamatukoguhoidjana. Vabal ajal meeldib mulle käia teatris, vaadata filme ja lugeda raamatuid. Tegelen aktiivselt ka fotograafiaga. 


10514944_10152169998852327_1817009509_nMaivi Liiskmann
(Võru Täiskasvanute Gümnaasium)
maivi@vtg.edu.ee

Töötan Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi kooliraamatukogus. Hetkel õpin Tartu Ülikoolis raamatukogundust ja infokeskkondi. Raamatukoguhoidja kutse omandasin Viljandi Kultuuriakadeemias. Varasemalt olen töötanud ka rahvaraamatukogus.