2014.a. tegevused

ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni koolitused 2014. aastal:

Kevadine teabepäev – 14. aprill 2014
Suveseminar – 6 – 8. august 2014
Sügisene teabepäev – 17. november 2014

Sündmused Eesti raamatukogudes 2014. aastal